söndag, augusti 10, 2008

Tack för medverkan i Europride- tack för att ni visar att HBT-frågor i allra högsta grad är fackliga frågor!

Detta skickades just ut till studentföreträdarna i Sacos förbund:

Hej!

Förra helgen kröntes den framgångsrika Europridefestivalen i
Stockholm med paraden, mellan 40 000- 50 000 deltagare uppges ha trotsat vädret
och gått med i paraden. I Saco Studentråds del av tåget, tillsammans med flera
andra studentorganisationer, fanns bland annat företrädare från Jusek, FSA, LR
Stud och DIK. På andra delar i paradtåget syntes Akademikerförbundet SSR och
Civilekonomera. Kanske har jag glömt någon och ber då om ursäkt för detta. Ett
stort tack till er som deltog!

Arbetet för allas lika värde och rätt i
arbetslivet är en viktig facklig kärnfråga. Alla måste ta ansvar på utbildningar
och på arbetsmarknaden men i synnerhet vi fackliga företrädare har ett ansvar
att säga ifrån om det förekommer nedsättande uttalanden, fördomar och skämt om
homosexualitet, bisexualitet och könsidentitet. Det måste bli lika naturligt för
våra fackligt förtroendevalda att ta strid för medlemmar som blivit
diskriminerade för sin sexuella läggning eller könsidentitet som av någon annan
orsak. Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla vårt fackliga uppdrag.

Saco Studentråd, tillsammans med Saco, LR, LR Stud och SULF, hade under
förra veckan en debattartikel i Sydsvenskan om vikten att stå upp för mänskliga
rättiheter. Den hittar ni


En hel del inspiration kommer från LOs nya policy

Inga kommentarer: