fredag, augusti 01, 2008

Sätt press!

Det är lätt att glömma bort svenne-homofobin. Att negligera det faktum att problemen- precis som med rasism- så ofta är andra än nazister. Att problemen är då till synes vanliga människor uttrycker sig om t ex Prideparaden med ord som "Jag tänker inte gå i det där jävla bög-jippot"

Det får man inte glömma bort.

I går var jag på ett seminarium med namn Facket och heteronormen. Det finns flera Saco-förbund som gör ett beundransvärt arbete gällande HBT-frågor. Men det saknas ett samlingsgrepp. LO och TCO är förebilder och har länge varit. Jag önskar att jag kunde säga att Saco var bra på dessa frågor men det är vi inte. För några år sedan var jag med och startade ett nätverk inom Saco-federationen som arbetade med HBT-frågor. De mail som vi fick till nätverket visar verkligen på att det finns mycket att arbeta med. LOs vice ordförande Ulla Lindkvist pratade flera gånger i går om hur anti-diskriminering i allra högsta grad är en facklig fråga och sexuell läggning och könstillhörighet hör dit i allra högsta grad. Det är skrämmande att konstatera att 2004 så fanns det alldeles för många akademiker i Sverige som hade en annan syn.

Ni som arbetar med HBT-frågor, med anti-diskrimineringsfrågor, ute på Sacos förbund, ni som är medlemmar i ett Saco-förbund: Tjata på oss! Maila till kansliet! Ring oss! Sätt tryck på Saco! Se till att Saco blir lika bra och engagerade som LO och TCO i kampen för ett samhälle där vi ser till alla människors lika värde.

Inga kommentarer: