onsdag, juli 02, 2008

Representant i Eures arbetsgrupp

Eurocadres, organisationen som samlar tjänstemanna och akademikerfack/centralorganisationerna i Europa, har bett mig bli deras representant i Eures arbetsgrupp för graduates.

Eures är en europeisk portal för rörlighet i arbetslivet, men det är förstås mer än en renodlad webbplats. Eures förmedlar arbeten, informerar och rådger arbetstagarna och arbetsgivarna samt alla som önskar dra fördel av principen om fri rörlighet för personer. Eures har ett personalnätverk med drygt 700 Eures-rådgivare över hela Europa som dagligen är i kontakt med arbetssökande och arbetsgivare.

Eures, som inrättades 1993, är ett nätverk mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i EES-länderna (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) och andra partnerorganisationer. Schweiz deltar också i Eures-samarbetet.

Sist jag var i Bryssel var jag just ung akademikerexpert på ett stort Euresseminarium, det blir riktigt intressant att lära sig mer om nätverket.

Inga kommentarer: