torsdag, juni 04, 2009

Var är brudarna?

I morse träffade jag på Tobias Smedberg från Agenda PR. Agenda PR har ju gjort sig ett namn i veckan genom sin granskning av DN Debatt och vilka som får komma till tals där, något som bland annat Makthavare.se skrivit om. Vi pratade förstås lite om granskningen och Tobias berättade att en sak som inte kommit fram riktigt i debatten som gör att undersökningen faktiskt är än mer intressant.

Till exempel skriver Resumés Linus Fremin så här:
För det är stora differenser. 70 procent män, 30 procent kvinnor. För Sveriges ledande debattsida är inte det acceptabelt.Men man får heller inte glömma att det fortfarande är fler män än kvinnor som sitter på makten inom politiken och näringslivet, vilket också visar sig på DN Debatt.

Men den förklaringen är alldeles för enkel, om man läser själva uppsatsen :

Inom alla positionskategorier ser vi en övervikt av män. Inom kategorin politiker, som är den största kategorin, är andelen utrymme kvinnor får 37,1 %. I kategorierna "chefer, ordförande" samt "annan företrädare" för myndighet, organisation eller företag är kvinnors utrymme 33,3 % respektive 32,1 %. Fördelningen är även skev för "Författare, konstnärer, kulturpersoner"60 samt "Övriga, t.ex. yrkesföreträdare", där kvinnornas andel är 30,6 % respektive 19,6 %. Skillnaden är dock störst inom området "forskare, vetenskapsman" där manliga forskares andel av utrymmet är 91,7 % och kvinnliga forskares andel 8,3 %.

Är då denna uppdelning specifik för DN Debatt, eller speglar den endast förhållanden i samhället? För att undersöka att andelen utrymme inte endast är en skildring av den inbördes könsfördelningen inom en yrkeskategori är det därför nödvändigt att sätta förhållandet bland artikelförfattarna i förhållande till situationen i samhället.

Fördelningen inom forskningsområdet är i detta fall intressant då Högskoleverket tillhandahåller extensiv statistik på anställda vid universitet och högskola. Om man ser till det totala fördelningen hos anställda forskande/undervisande vid högskolor och universitet är andelen kvinnor 41,6 %62 (att jämföra med 8,3 % av utrymmet dessa får på DN debatt). Även om man endast ser till yrkeskategorin "professorer", där kvinnor i samhället är mycket underrepresenterade med en fördelning på 18,9 % kvinnor och 81,1 % män, är andelen utrymme de kvinnliga professorerna får på DN Debatt mindre: 6 %. Man kan även studera kategorin forskare med professorer borträknat – på DN Debatt upptas inom den kategorin 13,2 % av utrymmet av kvinnor, medan kvinnorna utgör 46,4% av yrkeskåren.

Det är alltså helt och hållet på sin plats att undra var brudarna är på DN Debatt, för de finns därute i bra mycket större utsträckning än vad som visar sig på den stora drakens debattsida.

Inga kommentarer: