onsdag, juni 03, 2009

LO förslår en stärkt global koppling mellan parti och fack. Halleluja.

I riksdagsvalet 2006 fick Socialdemokraterna 54,4 (–6) av LO-medlemmarnas röster och Vänsterpartiet 10,4 (–3,2) procent.Moderaterna gick starkt fram bland LO-medlemmarna. Partiet fick enligt Sveriges Televisions vallokalsundersökning 11,2 (+6,9) procent av LO-rösterna. Moderaterna blev därmed det näst största arbetarpartiet - för att citera LO-tidningen.

Men det vet ni ju redan. Det har ju varit mycket diskussioner om kopplingen mellan S och LO, om hur mycket pengar som går från de ena till de andra och vad förbenat trist det måste vara att vara en moderat byggnadsarbetare som tycker att facket är bra grejer men inte kan välja bort Byggnads till förmån för något annat.

Så tänker man inte på LO.
Nej, kopplingen mellan Partierna och facken ska stärkas, föreslår man nu till Världsfacket (ITUC eller IFS beroende på vilket språk man vill slänga sig med):

... att LO i framtiden vill ha en starkare samverkan mellan fack och politiska partier.
Vi måste ha stöd från politiska partier för att främja våra intressen på en global nivå. Vi satsar på EU-valet för att där fattas viktiga beslut. Samma sak gäller globalt. Genom en samverkan vill vi påverka regeringarnas internationella politik och därmed WHO, Världsbanken, FN och liknande organisationer, säger Ulf Edström, LO.

Men så fint då.
(Om någon undrar förresten så är även TCO och Saco medlemmar i ITUC/IFS)

Inga kommentarer: