tisdag, juni 16, 2009

Drivkrafter för kvinnor

Jag var med Stina på Forum för småföretagsforskning där en studie om drivkrafter till att starta företag presenterades. Studien kommenterades av Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid. Hon har även varit VD i flera företag inom mediesfären samt var med och startade tidningen Metro, samt Monica Renstig, VD, Women’s Business Research Institute och författare och journalist.

Och hurra vad det är kul att lyssna på inspirerande personer!

Slutsatsen var ju rätt tydlig, för att öka andelen kvinnor som startar eget som måste det finnas en marknad. Helt enkelt ett öppnande av den offentliga sektorn.

Lindstedts slutord var väldigt tankvärda. Hon berättade hur Hemfrid sedan avdraget för hushållsnära tjänster tillkom har kunnat utöka från 400 anställda till 900 anställda. Ungefär hälften av dem gick från arbetslöshet till anställning. Hemfrid har räknat ut att man på det sättet kan säga att man sparat 70 miljoner åt staten.
Och så påstås det att de tar från vård och skola och så vidare.

Inga kommentarer: