lördag, oktober 04, 2008

Ordförandenätverk

Idag har vi ordförandenätverk med ett 20-tal engagerade studentordförande/vice ordförande från Saco-federationen. Just nu kör deltagarna konsulter och kunskapsjägare, ett utmärkt sätt för erfarenhetsutbyte. Vi har diskuterat homofobi och heteronormer med Daniel Hjalmarsson, kört 3 minuters infopass om alla förbunden med mera. Det är riktigt kul att dels se hur mycket aktivitet som är på gång i förbunden, och dels konstatera hur ordförarandenätverket på några år vuxit till en riktigt bra och fungerande plattform.

Inga kommentarer: