fredag, oktober 17, 2008

Så var det slut.

Det här är trosbekännelsen:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,vilken är avlad av den helige Ande,född av jungfrun Maria,pinad under Pontius Pilatus,korsfäst, död och begraven,nederstigen till dödsriket,på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,uppstigen till himmelen,sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,därifrån igenkommande till att dömalevande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,en helig allmännelig kyrka,de heligas samfund, syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

... vilket den Svenska Kyrkan bygger på.

En tanke under flera års tid har varit att den inte överenskommer med vad jag tycker och tänker. Nu gjorde jag slag i saken, och gick ur.

En anledning till att jag inte varit så aktiv i mitt utträde var att jag ville stödja vårt gemensamma kulturarv, som bevarande av kyrkobyggnader och liknande. Vad gäller kyrkobyggnaderna så betalar den svenska staten ut pengar till Svenska kyrkan för detta och betalade under år 2007 att betala ut 300 miljoner kronor för detta underhåll. Detta kommer att ökas upp till 460 miljoner kronor år 2009. Dessa pengar tas ut på skattesedeln oavsett medlemskap i kyrkan.

1 kommentar:

kyrksyster sa...

Men när en församling ska renovera sin kyrka måste den hosta upp en stor del av kostnaden själv. Det är lite olika hur mycket... mellan 20-50% brukar det ligga. Det är pengar som medlemmarna måste betala. Ju färre medlemmar desto större kostnad för var och en.