tisdag, oktober 07, 2008

Vem är egentligen politiskt engagerad?

Den 22 oktober på Kulturhuset kommer LSU Forum gå av stapeln. Mellan kl 14-15 kan ni lyssna på detta:


Vem är egentligen politiskt engagerad?
Ungas politiska engagemang skildras ofta stereotypt och svartmålat i offentligheten. Många
upplever att det partipolitiska systemet inte förmår fånga ungas engagemang idag. Under
presidentvalskampanjen i USA har vi sett att Barrack Obama har lyckats locka nya grupper
av väljare att engagera sig i kampanjarbetet, inte minst unga människor. Vi möter nya typer
av engagemang i brännande viktiga frågor som klimatet och FRA-frågan – uttryck som inte alltid kan fångas upp av det politiska systemet.
• Hur yttrar sig politiskt engagemang bland unga
i vår tid?
• Vad är den offentliga bilden av ungas politiska
arbete?
• Hur förhåller sig partiernas och de partipolitiska
ungdomsförbundens arbete till ungas politiska
engagemang?

Medverkande : Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom, Roland Poirier Martinsson, filosof och debattör på tankesmedjan Timbro, Erik Amnå, professor statskunskap Örebro universitet, Eva Westerberg, ordförande Saco Studentråd.
Moderator: Linus Källander

Inga kommentarer: