torsdag, oktober 16, 2008

Att följa nyhetsdebatten

Brukar du titta på nyhetsprogrammen på tv, t ex Aktuellt, Rapport TV4-Nyheterna? frågade Medierådet 2000 barn och ungdomar mellan 9-16 år.

3 av 4 svarar ja på frågan, och det finns ingen könsskillnad att prata om. Om man däremot bryter ner svaren till "Ja, varje dag" och "Ja, men inte så ofta" är skillnaden betydligt större. Pojkar tittar i större utsträckning på nyheter varje dag, flickor mer sällan. Flickorna tar också i större utsträckning illa vid sig av nyhetssändningarna, och pojkarna är bättre på att aktivt söka upp nyhetssändningar på tv.

Äsch, tjejerna är ju grymma på internet, där finns ju nyheterna! kanske du nu tänker. Det funderade också Medierådet på, så man undersökte det med. Det är överhuvudtaget inte lika vanligt att ta del av nätnyheter som att se dem på tv, och det finns heller inga könsskillnader direkt. Man tolkar detta som att förklaringen till att flickor inte tittar på tv-nyheter i samma utsträckning som pojkar inte står att finna i att de istället väljer nätet.

Det här är ju oroväckande. Undra hur det ser ut för äldre ungdomar och vuxna? Att ta del av nyheter är att ta del av samhället. Med ökad kunskap, diskussion och information kan du också lättare påverka.

Kom igen tjejer!

Inga kommentarer: