onsdag, maj 14, 2008

Var är kvittot?

Inledde dagen med att läsa senaste numret av Studentliv, där chefredaktör German Bender-Pulido skriver en läsvärd ledare om att försvara de akademiska värdena.

Det finns många poänger i ledaren. Saco Studentråd har ju i flera år nu fokuserat vårt arbete på att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad, men kanske har vi inte alltid varit tydliga med att det inte handlar om minska den akademiska legitimiteten. Nej, det är två områden som tillsammans skulle behöva stärkas oerhört.

För tyvärr är det ju så att en rad utbildningar som brister i sin koppling till arbetsmarknaden även brister i sin akademiska nivå. Och det finns exempel på utbildningar som enbart blir arbetsmarknadsutbildningar men utan en koppling till den akademiska grunden. Hur kan det då vara en akademisk utbildning?Det borde inte vara en omöjlighet att kombinera dessa två mål- anställningsbarhet och akademisk utbildning.

Jag tycker dessutom att det är fascinerande att tänka på hur det faktiskt ser ut till exempel vid Oxford, där mängder av studenter läser humaniora (som många i Sverige ibland tyvärr ser som slappa onödiga utbildningar utan framtid) och där studenterna får toppjobb inom alla typer av branscher sedan. Man har ett kvitto på att man är en flitig person som kan tillgodogöra sig information, kritisk granska källor och annat bra som den akademiska utbildningen bygger på.

Det kanske är där skon klämmer i det svenska utbildningssystemet.
Det där kvittot är märkligt frånvarande.

Inga kommentarer: