onsdag, maj 21, 2008

Svenska studenter fast i skuldfällan?I den pågående studiesociala utredningen finns uppdraget att bland annat analysera Centrala studiestödsnämndens (CSN) existens och beakta den finska modellen där studenten tar lån från en valfri bank, men med staten som borgenär. Saco Studentråd har gått ett steg längre och på egen hand jämfört studiemedelssystemen i de fyra största nordiska länderna och presenterar nu rapporten Lyxliv eller skuldfälla?.

- Ett krav för att kunna införa banklån är att bidragsdelen i studiemedlet blir högre. I Finland är bidragsdelen dubbelt så stor som i Sverige, och många studenter klarar sig helt utan studielån. Svenska studenter klarar inte dyrare banklån utan en mindre skuldbörda. Vi riskerar att få en generation studenter som fastnar i skuldfällan, säger Eva Westerberg, ordförande i Saco Studentråd.

I Lyxliv eller skuldfälla? kartläggs också hur stort studiemedlet är, hur mycket en student får tjäna vid sidan av studiemedlet och hur många terminer man har rätt till studiemedel i de olika länderna.

- Vår rapport visar att Sverige inte självklart är bäst i klassen i någon gren. Om vi ska nå en högskoleutbildning i världsklass måste vi satsa på studenternas ekonomi. Annars riskerar vi att hamna på avbytarbänken. Vi kan lära mycket av våra grannländer, avslutar Eva Westerberg.

Inga kommentarer: