tisdag, augusti 28, 2007

Studenter måste våga bli företagare- artikel i senaste numret av Entreprenör tillsammans med Aova

I både Sverige och Finland har antalet studenter ökat de senaste decennierna. Olyckligtvis har även akademikerarbetslösheten ökat. Utbildningarna i högskolan är inte tillräckligt anpassade efter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Nyexaminerade studenter har därför svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och särskilt svårt att hitta relevanta arbeten som passar utbildningarnas inriktning. En situation där människor utbildas till arbetslöshet är inte bara ett problem för individen, det är resursslöseri för hela samhället.

Men trots detta är en del studenter fortfarande övertygade om samhällets förmåga att skapa jobb och anställningar. Alltför övertygade, enligt vår åsikt. För lite görs för att motivera till innovation och entreprenörskapsanda hos studenterna. Det är olyckligt då idén om eget företag känns långt bort, och studenterna saknar de nödvändiga verktyg som behövs för att skapa sin egen arbetsmarknad.

Ett av de stora problemen är att universiteten negligerar övergången mellan studier och arbetsmarknad. Universiteten tycks inte se entreprenörskap som ett verkligt alternativ till anställning. I Sverige visar en nyligen publicerad rapport från Saco att endast en av tio egenföretagare fick information om entreprenörskap under studietiden. Om entreprenörskap överhuvudtaget diskuteras är det huvudsakligen i teorin och studenterna får idag inte tillräckligt mycket praktiska entreprenörskapskunskaper .

Traditionellt sett är också den högre utbildningen väldigt teoretisk. Detta kan förklara motståndet mot entreprenörskap, som ses som mer praktisk kunskap. Men för att göra högre utbildning lönsam både för samhället och individen är det viktigt att tänka nytt. Inte minst bör man fokusera på hur man kan öka akademikers möjligheter på en flexibel och mobil arbetsmarknad.

Att introducera entreprenörskap för alla studenter, med kunskap och stöd, är ett nödvändigt steg för universiteten. Det ger inte bara mer innovationer och ökar antalet företag, det ger också studenterna makten över sin egen arbetsmarknad.

Många studenter känner oro inför framtiden. Om de bär med sig kunskaper i entreprenörskap, och det självförtroende som detta ger, kommer glappet mellan studier och arbetsmarknad bli lättare att överbrygga.


Eva Westerberg
Ordförande
Saco Studentråd

Antti Lehtoranta
Ordförande
AOVA, Akavas studentråd

Inga kommentarer: