måndag, augusti 06, 2007

Specialisering, ranking och olust att röra på sig.

I DN idag intervjuas Anders Flodström, eller Flodis som han kallas i folkmun, vår nya universitetskansler. Flodis argumenterar för färre universitet, och utesluter inte heller rankingsystem. Jag skulle inte vilja säga att just 5 universitet är det som räcker, vilket är vad Flodström säger. Skulle nog vilja se lite mer genomtänkt utredning om det. Men en specialisering och tillspetsning vore en helt annan sak!

....För tyvärr är det så, att även om vi kan vara nöjda med att studenterna från arbetarhem söker sig till regionala högskolor, kan vi inte bortse från de kvalitetsbrister som blir allt mer uppenbara på de mindre högskolorna. Vi vet att små enheter har svårare att genomföra större forskningsprojekt, att lärare vid mindre högskolor i lägre grad är disputerade än de vid större universitet samt att studenterna när de kommer ut på arbetsmarknaden får en lägre lön.

Därför måste man börja tänka nytt vad gäller de regionala högskolorna. En undermålig utbildningskvalitet skapar en illusion av högskolans värde.

Vi är övertygade om att de regionala högskolorna kan fylla en viktig funktion men krafttag måste tas, till exempel genom större forskningssamarbeten och en tydligare specialisering. Många av de regionala lärosätena runt om i landet har naturliga förutsättningar för vissa forsknings- och utbildningsuppgifter.

Låt oss heller inte stanna vid landsgränserna. Regionuniversitet som är landsöverskridande skulle kunna vara en möjlighet för många av våra högskolor och universitet att bredda sin forskningskompetens samtidigt som man behåller rekryteringen av studenter från arbetarhem.

Ur debattartikel i Corren 13 jan, signerat undertecknad samt Magdalena Streijffert (s)
Och det är ett sätt att se det på. Gillar också Flodströms metaforer kring fotboll. Sverige måste bli bättre på att vara världsmästare - antijante! Genom att specialisera och koncentrera får det lilla landet Sverige mer chanser att lyckas.

Rankning då?
Det är en intressant fråga och jag tycker definitivt inte att man ska förkasta den. Kanske är det den press som högskolorna behöver. I dag tävlas det med vem som har närmast till skidbacken eller vem som har flashigast affisch. Man borde tävla genom att locka med den bästa kvaliteten. Locka med topputbildning!

Förresten- jag har inte skrivit en kommentar som bet sig fast under LR Studs Almedalsseminiarum om att halvera antalet lärarutbildningsplatser. Bl a Marie Granlund (s) hade pläderat för vikten av en tillgänglig lärarutbildning. Lärarutbildningskonventets ordförande berättade om hur det fungerade i Östhammar, där barnen till inflyttade läste i Lund eller Uppsala eller något annat statusuniversitet, medan barnen till de genuina Östhammarsborna läste i Gävle. Hade det inte funnits en högskola i Gävle hade de inte läst alls. LRs ordförande Metta Fjelkner ställer frågan hur det kan komma sig att juridik- och läkarstuderande kan flytta över hela landet för att läsa vidare men inte lärarna.
En kvinna i publiken säger då:
Ni pratar om globalisering och vikten av lärarens förståelse för omvärlden och så. Är det då verkligen så att de bästa lärarna är de som inte kan tänka sig att resa mer än 7 mil för att plugga till lärare?

Den kan ni fundera på!

Inga kommentarer: