söndag, december 02, 2007

Förnyat förtroende och fortsatt fokus

Sveriges största frivilliga studentorganisation Saco Studentråd har precis avslutat sin årliga kongress. Under helgen bestämde kongressen att Saco Studentråd under 2008 ska fortsätta att driva frågan om ett minskat glapp mellan studier och arbetsmarknad.
2007 12 02
Resultatet från Saco Studentråds kongress 2007
- Akademikers kompetens måste sluta slösas bort, säger Eva Westerberg, ordförande för Saco Studentråd. Samarbetet mellan högskolor och arbetsmarknad behöver förbättras. Både samhället och studenterna själva förlorar på dagens situation. Genom att bland annat bli bättre på att erbjuda studenter möjlighet till praktik kan högskolorna förkorta studenternas kliv till arbetsmarknaden.
Idag omvaldes även Eva Westerberg, 26, som ordförande för Saco Studentråd. Eva Westerberg har lång erfarenhet från studentverksamhet, både från studentkårer och från den studentfackliga politiken.
- Jag ser fram emot att leda ett spetsigare och mer tydligt Saco Studentråd, säger en glad Eva Westerberg. Vi är en modern facklig organisation med ett tydligt uppdrag att driva framtida akademikers intressen. Vi ska jobba för förnyelse i en mer studentvänlig riktning, både inom partipolitiken och inom facket.
Eva Westerberg, är uppvuxen i Söderhamn och bor idag i Stockholm. Eva är kultur- och kommunikationsvetare och har bland annat studerat vid Uppsala universitet.
Under kongressen valdes även en helt ny styrelse för Saco Studentråd. Andra frågor som kommer prioriteras under 2008 är studenters rättigheter.

Inga kommentarer: