tisdag, december 18, 2007

Dagens dom

Eftersom jag har ägnat en stor del av dagen åt sociala aktiviteter har jag inte kunnat blogga på hela dagen, denna spännande dag då Laval-fallet fick sin EG-domstols dom. Sacos pressmeddelande finns här.
Det här med minimilöner är en helt klart komplex historia, och som det skrivs på Sacos hemsida: Vad gäller lön så kan en facklig organisation enligt domstolens dom endast kräva minimilön, inte en lön som motsvarar vad som är vanligt förekommande i branschen. Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Domstolen verkar anse att Sverige då har att välja på att införa en minimilönereglering eller att se till att kollektivavtalen innehåller minimilöner. För de avtalsområden där minimilöner saknas i avtalen, såsom de flesta avtal på Saco:s områden, verkar domstolen anse att inga möjligheter finns att ställa krav på lön. Detta är en, milt uttryckt, udda uppfattning och innebär ett allvarligt undergrävande av kollektivavtalsfriheten och av medlemsstaternas rätt att själva bestämma hur de skall reglera sin arbetsmarknad.

I och med detta menar jag dock inte på något sätt att jag försvarar Byggnads metoder under konflikten. Internationell rörlighet är väldigt viktig, och självklart ska människor som kommer till Sverige för att jobba känna sig lika välkomna som jag gjorde när jag arbetade i England. "Go home"-retoriken får mig att vilja slå någon hårt. Men ett arbetsmarknadssystem ska inte behöva bestå av allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller lagstiftade minimilöner. Dessutom måste förstås parterna tänka på att de kollektivavtal de vill sluta med en utländsk arbetsgivare måste medföra en verklig fördel för de utländska arbetstagare som avtalet ska gälla.

Idag är det dessutom klart att Centerpartiets gruppledare Roger Tiefense ska leda den studiesociala utredningen.

... och jag fortsätter ha tur i spel. Jag var en av vinnarna av biobiljetter på Politikerbloggen. Andra gången i höst jag vinner biobiljetter.

Inga kommentarer: