onsdag, december 06, 2006

Socioekonomiska bakgrunden- igen

"Föräldrarnas utbildning är den bakgrundsfaktor som visar på de allra största variationerna i resultat. Från och med detta år redovisas betygstatistik även uppdelat efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Elever med föräldrar vars högsta utbildning är grundskola har ett genomsnittligt meritvärde på 165,1. Motsvarande andel för elever med gymnasieutbildade föräldrar är 191,7. Elever med minst en högskoleutbildad förälder har ett genomsnittligt meritvärde på 229,3. "

Från Skolverket som har tittat på betygsstatistik när det gäller grundskolan på riks- kommun och skolnivå.

Det gäller att fler projekt som ESMeralda i Uppsala etableras!

Inga kommentarer: