torsdag, december 07, 2006

Ännu mer media...

Uppsalastudent ny ledare för SACO studentråd

Uppsalastudenten Eva Westerberg blir ny ordförande i SACO studentråd från årsskiftet. Eva Westerberg, som förra hösten satt i Uppsala studentkårs styrelse för UUS, vill på sin nya post sätta fokus på glappet mellan högskolestudier och arbetsliv:
- Det finns många olika sätt att angripa denna problematik. Jag kom just hem från Bryssel där jag diskuterat det hela ur ett europeiskt perspektiv.

Från Ergo #14 2006

Inga kommentarer: