tisdag, december 05, 2006

Hallå där!

Från dagens Hälsinge Kuriren, för er som inte hade inloggningsuppgifter...

Eva Westerberg från Söderhamn gör ett uppehåll i studierna för heltidsuppdraget som ordförande för Sacos studentråd
HALLÅ DÄR
UPPSALA
Eva Westerberg, 25 år och uppvuxen i Söderhamn, som i helgen valdes till ordförande för Saco:s Studentråd.

Det fackliga arbetet är inte nytt för dig
-Nej, jag har varit vice ordförande i Saco:s studentråd i 1,5 år och suttit i styrelsen sedan 2004. Dessutom har jag varit ordförande för studentrådet inom DIK, som är mitt eget fackförbund. Men som ordförande i Saco:s studentråd blir jag nu heltidsarvoderad från årsskiftet.

När flyttade du från Söderhamn och vad studerar du?
Jag flyttade till Gävle 1998 för att gå samhäll/mediaprogrammet på gymnasiet. Det var innan det fanns på Staffanskolan. Sedan har jag läst kultur- och kommunikationsprogrammet i Uppsala. Jag har uppsatsen kvar att skriva i museologi och museivetenskap.

Nu får studierna vila. Vill du fortfarande jobba med det du utbildat dig till?
Jag vet inte hur det är om tio år, men de närmaste åren känns det som att jag vill satsa på det fackliga arbetet och kan också tänka mig annat politiskt arbete.•

Saco:s studentråd fokuserar under 2007 på övergången från studier till arbetsmarknad. Utbildas det för många akademiker i Sverige i dag?
Antalet studieplatser behöver inte minskas, men vi tycker kvalitet är viktigare än kvantitet. Det bör finnas en tydligare koppling till hur arbetsmarknaden ser ut. Högskolorna ska inte komma med falsk information om lysande framtidsutsikter. Man borde lägga in mer av till exempel entreprenörskap och praktik i utbildningarna.

Kan ni inom studentrådet göra något för att förbättra studenternas situation?
Ja, helt klart genom lobbyarbete mot politiker och mot högskolorna som har till uppgift att ha kontakt med näringslivet, men sköter det dåligt.

Inga kommentarer: