lördag, december 02, 2006

Entreprenörstänket måste komma in, och det med kraft, i det svenska utbildningssystemet. Eller en rättelse: arbetsmarknadstänket överhuvudtaget måste identifieras och erkännas! Det är inte acceptabelt att högskolans företrädare pratar om ”de två uppgifterna” när högskolan faktiskt har TRE huvuduppgifter. Nu får det vara nog med negligerandet av kopplingen till arbetslivet. Vår fokusfråga för 2007 känns verkligen rykande aktuell, både för den enskilde studenten, nationellt och internationellt. Många har kontaktat mig och gratulerat till att vi har valt något som engagerar så många, något som det verkligen är dags att ta tag i med rejäla krafttag!

Lite nu och då anklagas man som företrädare för SACO Studentråd för att vara utbildningsfientlig. Det kan låta en smula paradoxalt- men så ligger det till. Framförallt har det handlat om när vi stridit för kvalitetstänkande istället för kvantitativa mål överordnat allt, samt när vi vill granska den falska marknadsföringen av många utbildningar. Ni vet, när det står ”lysande framtidsutsikter” på en konstvetenskaplig utbildning, när allt sunt förnuft säger att utbildningen kan vara hur bra som helst men det ändå påstås att det skulle vara en barnlek att få arbete efter den. Jag blir helt enkelt jäkligt förbannad när utbildningssamordnare bara har de ekonomiska incitamenten framför ögonen, ju fler som börjar en utbildning desto mer pengar blir det. Utbildningar ska inte styras av arbetsmarknadens behov, vi kan ju bara komma med mer eller mindre kvalificerade gissningar om hur framtiden ser ut. Dessutom är jag fast övertygad om att människor gör sitt bästa när de får möjlighet att välja utbildningsområde själv. Det viktiga här är ju att alla korten ligger på bordet när den blivande studenten ska välja.

Mats Alvesson är professor på den företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet, och har väldigt många åsikter om högre utbildning. Även om det är mycket saker jag inte håller med Alvesson om ser jag hans smått provokativa tankar som uppfriskande. I sin Utbildning är lösningen. Vad är problemet? beskrivs utbildningsfundamentalismen, en ideologisk halvt militant tro där högre utbildning är som sagt lösningen på allt, det mesta gott kommer genom högre utbildning. Akademisering av utbildningar anses vara den mest konstruktiva lösningen för att höja statusen på olika yrken. Jag håller inte med. Snarare kan jag hålla med Alvesson i hans rubrik på Expressens Sidan 4 den 29 november 2006: "Utbildning skapar en ny underklass- inte jobb". Så kategorisk skulle jag inte vara när det gäller allt, men tyvärr riskerar den ökade akademiseringen, med svajande kvalitet och dålig koppling till arbetsmarknaden, att skapa just det. SACO Studentråd ska göra allt i vår makt för att ändra rubriken till "Utbildning skapar jobb" istället.

Inga kommentarer: