fredag, december 08, 2006

Eva- den nya Reinfeldt?

Ett nytt nummer av Akademix har kommit ut, och i den skriver avgående redaktören Sten Collander denna underhållande ledare:

Under ett år hinner man komma in i ett nytt sammanhang, lära sig nya saker (hur man gör en tidning till exempel) och fundera kring vad man - som jag -ska göra "sen", när man blir färdigstuderad. Just 2006 har i Sverige varit mycket händelserikt, om inte annat så fick vi ju i höstas en ny regering och den långvariga socialdemokratiska dominansen (hegemonin?) i Sverige bröts av en borgerlig regering. Jag tror att det är nyttigt med förändring och förnyelse - både för Sverige och för de personer som kanske suttit på sina politiska uppdrag för länge. Både individer och organisationer behöver då och då tänka nytt, tillsätta nya ledare och ifrågasätta sina inarbetade idéer och tankemönster - även om det ibland är jobbigt och sällan är lätt. Kanske just därför!

Även SACO Studentråd har precis gått igenom ett "regeringsskifte" - även om skillnaderna mellan avgående och tillträdande ordförande (David Svenn respektive Eva Westerberg) inte är så stora som de mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt! Vilka frågor Eva kommer att driva och hur hon kommer att arbeta berättar hon om i en intervju i det här numret av Akademix.

(Läs hela ledaren här )

Ja, det är lite väl dramatiskt att kalla David för Göran och undertecknad för Fredrik. Men det gav mig helt klart ett gott skratt!

Inga kommentarer: