fredag, februari 06, 2009

Those were the days.

Jag läser de väldigt intressanta intervjuerna i SKLs bok Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt. Anna Ekström är lika briljant som alltid till exempel.

En lätt ironisk touch finns dock över samtalet med Stefan Fölster. Boken kom ut i måndags och är alltså rykande färsk. Och ändå finns det något så daterat över samtalet där Island flera gånger nämns som ett föregångsland.

Inga kommentarer: