onsdag, februari 18, 2009

Bla bla bla.

Det här är upprörande på så väldigt många olika nivåer. Dessutom kan man väl se det som ett ypperligt exempel på att dagens system med sänkta krav för godkänt-nivån på grund av kopplingen till resurstilldelningen (det vill säga att utbildningen får pengar utifrån hur många studenter som klarar kurserna, vilket skapar olyckliga incitament att inte sätta upp höga kunskapskrav) är uppåt väggarna fel.

Hur TUSAN kan kan en vetenskaplig essä bestå av två sidor BLA-BLA-BLA?

Inga kommentarer: