torsdag, april 19, 2007

Var tog praktiken vägen?

Högskoleverket presenterade idag Studentspegeln, en undersökning om vad studenterna tycker om sin utbildning. I rapporten märks att endast hälften av studenterna har haft arbete eller praktik med anknytning till utbildningen.

- Det är alldeles för få studenter som har relevant praktik i sin utbildning i dag, säger Eva Westerberg, SACO Studentråds ordförande. Det har dessutom minskat sedan förra Studentspegeln, så trenden går åt helt fel håll. Högskolorna måste se till att studenterna får en vettig arbetslivsanknytning under studietiden!

I Studentspegeln framkommer också en ganska stor studentgrupp tycker att det är lätt att bli godkänd på kurserna, att utbildningen ställer för låga krav och att de kan lägga ned relativt få timmar per vecka på studierna och ändå klara av dem.

- De flesta studenter är nöjda med sin utbildning, enligt rapporten. Men i bakgrunden framträder bilden av en högre utbildning som alltför ofta ställer för låga krav. Vi skulle föredra en situation där utbildningen ställde sådana krav att det var naturligt att ägna mer tid åt studierna och att studiemedelssystemet gjorde detta möjligt för alla studenter, avslutar Eva Westerberg.

För ytterligare kommentarer, kontakta SACO Studentråds ordförande Eva Westerberg på 070 557 19 84 alt eva.westerberg@saco.se

--------------------

Kom nyss hem, resande genom ett SNÖIGT, jag upprepar SNÖIGT Stockholm. Var i Kista på Almega och Storken ABs inspirationskväll kring entreprenörskap och etnicitet. Riktigt bra kväll, hade intressanta samtal med Catarina Håkansson Bohman, Maud Olofssons stabschef, Namir Zetali som driver Quibbla Halalkött med flera. Engagerande tal av bland annat Shori Sand, vd för Storken AB, Ulf Lindberg och Maud.
Apropå vad jag skrev tidigare idag om Signhild Arnegård Hansen så blev jag introducerad av Jonas Milton för henne. Jag håller benhårt fast vid min tidigare åsikt, det blir bra det där.

Inga kommentarer: