tisdag, april 17, 2007

Från teori till praktik

Från teori till praktik- dags att dra nytta av akademiska poäng
... är ett seminarium arrangerat av Jusek den 8 maj.

Lärosäten måste våga jämföra. Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet. Kom till en angelägen eftermiddag med Jusek tisdag 8 maj.
Universiteten lägger miljoner på marknadsföring för att locka studenter in till utbildningar. Intresset är inte lika stort när nyutexaminerade akademiker ska ut på arbetsmarknaden.

Samtidigt vet vi att medveten karriärvägledning ger mer kvalificerade jobb. Jusek anser att regeringen måste ge universitet och högskolor tydligare uppdrag att årligen ta fram transparent information och jämförbara data. Till vad leder studierna, vart tar studenterna vägen efter examen och vad gör respektive lärosäte successivt under utbildningen för att förbereda studenterna för arbetslivet i form av samverkan, karriärvägledning och entreprenörskap?
Hur kan samverkan med kommande arbetsgivare förbättras?

Paneldebatt med : Lil Ljunggren Lönnberg, direktör AMS, ordförande Kristianstad högskolestyrelse och tidigare nationell koordinator för unga i arbete
Louise Adelborg, VD Jusek
Peter Honeth, statssekreterare (fp), Utbildningsdepartementet, tidigare universitetsdirektör vid Lunds universitet
Sofia Larsen, riksdagsledamot (c) och ordförande i utbildningsutskottet
Thomas Furusten, utredare Högskoleverket
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Utfrågare: Eva Westerberg, ordförande SACO Studentråd, Oskar Pettersson, ordförande Juseks studerandesektion och Elin Rosenberg, ordförande SFS.

Inga kommentarer: