fredag, maj 21, 2010

Vårdvalsreformen är framgångsrik, men för få känner till reformen

Konkurrensverket har granskat effekterna av vårdvalsreformen, och har kommit fram till att de stora vinnarna är patienterna. 19 procent fler vårdenheter, bättre bemötande och bättre service, är några av resultaten man kommit fram till. Mindre positivt är att hela 30 procent av svenskarna inte känner till reformen, något som visats i Vårdindiktatorn. Socialminister Göran Hägglunds förväntningar tycks dock vara lite lägra ställda än mina, då han säger till Dagens Samhälle att då hälften har fått information och är nöjd med den så är ett väldigt viktigt steg.

I samma artikel som Göran Hägglunds förväntningar intervjuas också Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. Under vintern gjorde bland annat jag och Hans en miniturné för att träffa vårdföretagare och politiker i olika landsting och regioner. Bland annat besökte vi Härnösand som det finns bild på här. Hans säger att landstingspolitikerna syn på reformen spelar roll för vilken information medborgarna får, och att i landstingen norr om Dalälven stretar politikerna emot.
– De flesta nordliga landsting hoppas på ett maktskifte 2010 och ser därför till att det sker så små förändringar som möjligt. De vill egentligen inte ha vårdval, men tvingas att införa det, säger Hans Dahlgren.

Och som jag håller med! På mötet i Västernorrland vittnades det om hur landstinget inte uppmuntrade privata företag. På flera andra landsting var det också tydligt att ändrade spelregler för företagen hängde i luften. Vem vågar då chansa?

Det finns för närvarande inte några möjligheter att införa sanktioner mot landsting som medvetet gynnar sina egna vårdgivare. Det är något som Konkurrensverket vill ändra på.
– Information till medborgarna är en förutsättning för att vårdvalet ska kunna fungera. Landstingen har skyldighet att informera om vårdgivarna i vårdvalssystemet, såväl de offentliga som privata aktörerna, säger Josefin Nilsson, konkurrenssakkunnig vid Konkurrensverket.

Inga kommentarer: