måndag, maj 24, 2010

Vad är egentligen lagom?

Hundra miljoner högskolepoäng ger inte ett jobb, säger Centerpartiets Ungdomsförbund i sin nya kampanj. Och så är det ju.* Mycket har att göra med vad du själv gör med din utbildning, och för den som av någon anledning fått för sig att ett examensbevis gör att arbetsgivarna köar utanför din dörr så kan det vara en viktig påminnelse. Men fortfarande så ger en högskoleutbildning allt som oftast bättre valmöjligheter här i livet.

Få jobb kräver hundra miljoner högskolepoäng. Har du nu skrapat på dig en sådan imponerande mängd, så finns det en stor risk att din faktiska utbildning är över vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift. Saco presenterade i dag en kunskapsöversikt över över- och underutbildning. I den kan man konstatera att risken är större att du är överutbildad om du är kvinna, utlandsfödd eller ung. Den sistnämnda gruppen tenderar dock att bli mer matchade med tiden. Om inte samma sak sker med de andra grupperna, och då främst de utlandsfödda, kan diskriminering vara en möjlig förklaring.

Okej. Men vad spelar det då för roll? Ja, till exempel spelar det roll lönemässigt. Antalet överutbildningsår belönas, men mindre än de utbildningsår som motsvarar arbetsgivarens efterfrågan. I rapporten finns ett exempel på hur man tolkar detta: Om en person har tio års utbildning men arbetet bara kräver nio års utbildning så kommer personen att få 9,6 procent högre lön för sitt niobnde år, men bara 5,2 procent för sitt tionde år. Rätt matchad ger bäst löneeffekt.

Hur stort är problemet? Enligt Sacos sammanställning kan en tredjedel av den svenska arbetskraften räknas som överutbildade. I denna grupp finns dock både högutbildade och gymnasieutbildade med. TCO:s Kristina Persdotter håller inte med om denna uträkning och menar att det endast är 7 procent som är överutbildade. Och nog kan man hålla med om att det kan vara lite magstarkt att kalla gymnasieutbildade för överutbildade. Nicke Grundberg frågade ironiskt på seminariet om lösningen skulle vara att skära ned på antalet gymnasieplatser. Knappast. Det spelar roll hur många som kan ses som överutbildade, hur stort problemet är. Sacos Anna Ekström skriver i förordet av rapporten att hon hoppas att rapporten ska leda till att nyansera bilden om över- och underutbildning, och att det behövs arbetslivsanknytning och en diskussion om hur kunskap och kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden. Hur matchas människor som bäst? Och frågan hänger fortfarande i luften - vad är lagom?

* Jag nöjer mig med just detta citat från kampanjen. Alla gröna näsor och uppskruvade svordomar gör att jag bara ställer mig undrade till resten.

Inga kommentarer: