fredag, december 04, 2009

Fattigdomsfällan slår igen! - insiders och outsiders

Professor Assar Lundbeck skriver på dagens DN debatt om olika metoder för att begränsa arbetslösheten. Bland annat skriver han:
Helt allmänt kan man säga att insider–outsider-problemet skulle minska om det vore möjligt att öka outsiders attraktivitet på arbetsmarknaden. Utbildning och yrkesträning är en okontroversiell metod att uppnå detta. Sänkta ingångslöner för nyanställda, exempelvis yrkesoerfarna ungdomar, är en mer kontroversiell men troligen viktigare metod att öka möjligheterna för outsider att få jobb. Ur välfärdssynpunkt måste det vara bättre att en tidigare arbetslös får ett jobb till en lön som ligger klart under dagens insider-löner än att fortsätta att vara arbetslös till en hypotetisk lön som ligger högre.

Om radikala men viktiga idéer att minska utanförskap skriver Hans Westerberg och Anders Bornhäll om i sin nya rapport Fattigdomsfällan slår igen! som presenteras nästa fredag i ett seminarium där Nyamko Sabuni står som kommentator.

Även Sanna Rayman har skrivit om artikeln, och hon konstaterar att det är med viss melankoli hon läser texten, då oavsett hur rätt han är så ses det som för kontroversiellt att rätta felen. Därför är det viktigt att vi fortsätter diskutera och trycka på, Sanna!

Inga kommentarer: