tisdag, december 22, 2009

Bra dom i Svea hovrätt

Som de insatta personer ni är så känner ni förstås redan till gårdagens nyhet om att Svea hovrätt fäller Sveriges lantbruksuniversitet för olaga könsdiskriminering sedan män fått förtur till veterinärsutbildningen.

Fallet gäller 44 kvinnor som har stämt SLU i en grupptalan sedan män fått förtur till veterinärutbildningen 2006 och 2007. Genom ett så kallat ”viktat lotteri” gavs män upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med lika bra meriter att få en plats. Samtliga 44 kvinnor hade sökt veterinärutbildningen med högsta betyg från folkhögskola. Men som ett resultat av det viktade lotteriet antogs enbart män i den urvalsgruppen. Bakgrunden är att fler kvinnor än män läser till veterinär, och på senare år har det även slagit igenom i veterinäryrket. Veterinär är traditionellt ett mansdominerat yrke – sedan några år är kvinnorna i majoritet.

Centrum för Rättvisa, som drivit fallet, skriver i sitt pressmeddelande att det är högst olämpligt att låta kön avgöra vem som får studieplatsen, och det är väl inte annat än att hålla med om det. Kvotering eller särbehandling av något slag drabbar individer till förmån för tankar om att systemet blir bättre (i det här fallet att det blir fler manliga veterinärer). Idéen är att om bara ändamålet är gott nog så helgar det medlen. Och under tiden ser de drabbade, som i 95 % av fallen är kvinnor, sina utbildningsdrömmar försvinna all världens väg. De har betygen, men de var kvinnor. Och sådana fanns det visst för många av.

Inga kommentarer: