måndag, september 14, 2009

Studiemedelshöjning

Studiemedlet höjs. 350 kronor mer i månaden är bra och välbehövligt. Vissa organisationer säger förstås att det inte är tillräckligt- vilket är helt i enlighet med vad deras högsta beslutande organ beslutat, Non-Profit PR tipsar studentorganisationerna om att kräva mindre för att vinna mer. En mild gissning är att det kan vara lite svårt att övertyga t ex SFS fullmäktige om det...
I samma artikel skrivs också att den 1 januari 2011 höjs dessutom fribeloppet för studenter med cirka 30.000 kronor. Regeringens förslag innebär att fribeloppet beräknas höjas från dagens 107.000 kronor till cirka 136.400 kronor per kalenderår för en heltidsstudent. I praktiken betyder det att en student skulle kunna tjäna cirka 23.500 kronor per månad under två sommarmånader och dessutom jobba en del helger med en lön på upp till 8.900 kronor per månad utan att det minskar studiemedlen. Det innebär att de allra flesta studenter med normala extrainkomster täcks in av förändringen.
Det är verkligen på sin plats. Men det är också märkligt att så pass många förordar ett fullständigt slopat fribelopp. Det innebär, som Annie Johansson brukar säga, att sådana som tjänar 54000 kronor i månaden kan plocka ut bidrag. En kraftig höjning av fribeloppet är absolut nödvändig, framförallt då sommarmånaderna räknas in i det systemet trots att du endast får studiemedel i nio månader (och vad jag fick lära mig när jag satt i referensgruppen till den studiesociala utredningen så beror detta på att det är tekniskt knepigt att dela på året) och att det också är bra och vettigt att om man kan jobba extra. Det ska man inte straffas för. Men bidraget ska vara behovsprövat.

Inga kommentarer: