onsdag, september 30, 2009

Sex på nätet

Man ska ju inte döma ut något innan det redan hänt, men jag funderar lite kring vad man vill komma med följande seminarium på LSU Forum:

Sex är härligt – även på nätet?
Att sex är härligt och spännande kan alla hålla med om. Men sex på nätet är ett svårt ämne att prata om. Svårt att förstå för en del men helt naturligt för andra. Ungdomsstyrelsen släppte nyligen en studie som visar att 10 procent av unga mellan 16 och 25 år någon gång har lagt ut sexiga bilder av sig själva på internet. Hälften av alla tjejer har fått sexuella erbjudanden och 2 procent har sålt sex över nätet.
Är sexuell exponering alltid exploatering? Hur kan vi prata om sex och Internet på ett bra sätt? Hur hittar vi en balans mellan att skydda unga mot exploatering och att värna ungas rätt till sexuella uttryck? Vad kan ungdomsorganisationerna göra?
Medverkande: Inger Ashing, enhetschef Ungdomsstyrelsen, Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU, Karin Larsson, medierådet, Olof Svensson, samordnare samtalsforumet allan.

Moderator: Linus Källander

Man får förmoda att det är Olof Svensson som ska representera unga människor i debatten. En googling visar att han kommer från Rädda Barnens Ungdomsförbund (som anordnar samtalsforum i tjejform och killform). Söker man på "sex" på rbuf.se så får man fram bland annat "Sexuellt utnyttjande", "barnpornografi" och "sexualisering av barnkläder". Inget om rätten till sexuella uttryck.
Och det verkar ju rimligt i en organisation som har ordet barn i sitt namn.

Men organisationen säger sig arbeta för båda barn och unga människor. Det vill säga även de över 15 år som alltså har laglig rätt att ha sex. Undersökningen från Ungdomsstyrelsen innefattar inte heller bara människor som har laglig rätt att ha sex, det innefattar också människor som i flera år varit myndiga.

Internet är en växande del av unga människors sexliv. Kommer diskussionen våga ta perspektivet som Elin Grelsson skriver om, att vi borde lita på unga människor istället för att förfasas?

1 kommentar:

rki sa...

Jo att unga kvinnor utforskar sin egen sexualitet på internet och lär sig av sina misstag är som sig bör. Självklart, internet är enbart ett lättare forum och mer skonsamt än det verkliga livet.

Att urskilja dess otydliga sammanförd lär sig de unge kvinnorna också.

Vad som är mer intressant är den statliga moraliserande normen samt dess koppling kring rättsstaten, internet och kring kvinnors sexualitet.