fredag, september 04, 2009

LO-medlemmarna kan välja själva

Under sommarens medverkan i Tv4s Nyhetspanel träffade jag Ann-Charlott Altstadt, som bland annat skriver ledare i Flamman. Jag var högerspöket och Ann-Charlott vänsterditot och av naturliga skäl så har vi olika syn på mycket här i livet.

Läser nu en krönika i LO-tidningen av Ann-Charlott där jag faktiskt håller med i någon mening om själva förslaget: att LO inte per automatik ska stödja socialdemokraterna. Sedan är det en hel del saker i analysen dit som jag definitivt inte håller med om. Det finns t ex stor anledning att tro att många av LO-medlemmarna inte tycker eller gör vare sig som LO-ledningen vill eller som Ann-Charlott vill. Bland annat visar en undersökning från Folksam att dessa grupper är de som helst skulle teckna en privat äldreomsorgsförsäkring om det var möjligt. De är också fler som har eller som planerar att teckna en privat sjukvårdsförsäkring än bland TCOs medlemmar.

Därför borde inte LO stödja något parti.
Jag tror LOs medlemmar är helt kapabla att välja själva.

1 kommentar:

Pelle Rödin sa...

Tja, denna kommentar kommer från en diskussion på facebook, kanske blir den obegriplig för utomstående. Jag tar den risken.

Personalunioner har även (S) och LO. Jag skulle säga att den stora skillnaden är dels graden av öppenhet och demokratisk förankring, och dels formen för samverkan. Näringslivet stödjer (M) ekonomiskt och man bedriver en omfattande opinionsbildande verksamhet till stöd för alliansen. Om näringslivet inte skriver flygblad där man öppet ber människor att rösta borgerligt är mindre intressant. En viktig konsekvens om LO slutade stödja (S) skulle dock bli en ännu mer skev fördelning av resurser mellan olika uppfattningar i samhällsdebatten. Det vore riktigt farligt för demokratin. Jag förstod dock Evas inläggs ungefär som att "alla LO-medlemmar röstar inte (S) och LO borde därför inte slentrianmässigt stödja (S)". Det är en relevant fråga, men det argumentet goes both ways, det borde även gälla näringslivet. I det offentliga samtalet har jag sett fler exempel på att LO yttrat att alliansen har rätt, än när näringslivet yttrat att (S) har rätt. Ge mig gärna ex. på att jag har fel.