måndag, september 01, 2008

Välkommen satsning och taktiska språkval.

På DN Debatt idag aviserar allians-partiledarna en satsning på yrkesutbildningen, både när det gället lärlingsutbildningar på gymnasienivå, Komvux och en yrkeshögskola.

Välkomna satsningar, och något som har diskuterats länge. Jag minns ett möte med den tidigare KD-utbildningspolitikern Thorsten Lindström 2005 där vi hade ett långt samtal om lärlingsutbildningar och yrkeshögskola. Jag var positiv då och är det än i dag.

När jag ändå är inne på skolan, och vägarna vidare här i livet, så är det kul att notera hur effekten av meritspråk blivit. Så här skrev Saco Studentråd i sitt remissvar angående ändrade regler för tillträde till den högre utbildningen:

Med nuvarande utveckling är det också viktigt att säkerställa att
språkkunskaperna inte fortsätter att försämras i samma snabba takt hos
gymnasieskolans elever. Att premiera fördjupade studier i språk är en väg att
gå, en annan kunde vara att göra fler språk obligatoriska under
gymnasieprogrammen. Ett potentiellt problem med förslaget är att det kan finnas
brister i lärarkompetensen inom moderna språk på flera gymnasieskolor.


.... ett och ett halvt år senare skriver man om hur språk är elevernas nya taktikval.

Inga kommentarer: