tisdag, september 02, 2008

Nominera till Saco Studentråds styrelse 2009

Nu är det dags för att nominera till Saco Studentråds styrelse inför verksamhetsåret 2009. Saco Studentråd består av 7 styrelseledamöter, vice ordförande och ordförande. Vice ordförande väljs 1 juli-30 juni men övriga ska tillsättas nu i november på kongressen. Kongressen 2008 ska även välja två stycken verksamhetsrevisorer.

Valberedningen behöver din/er hjälp att leta fram bra kandidater – det är du/ni som har koll på vilka personer som är lämpliga! Vi ser gärna att ni som förbund nominerar kandidater, nominera sådana ni tror på! Samtliga studentmedlemmar i Saco-förbunden kan nomineras. Det är möjligt att nominera någon från ett annat Saco-förbund än sitt eget.

Ordförande för Saco Studentråd
Saco Studentråds ordförande är heltidsarvoderad. Uppdraget innebär att vara Saco Studentråds främsta ansikte utåt i media och debatter, att leda styrelsens arbete, bedriva politik och påverkansarbete för att förverkliga direktiven från Saco Studentråds kongress.

En lämplig kandidat till Saco Studentråds ordförande att nominera är någon som:

Kan företräda Saco och tror på Sacos vision.
Brinner för studentfackliga frågor.
Har gärna erfarenhet av studentfackligt arbete inom eller utanför Saco.
Är intresserad av att bedriva politik.
Är organisatorisk och tycker att det är spännande att leda en styrelse.

Hur går jag tillväga för att nominera?
Du skickar nomineringsanmodan tillsammans med CV och ett personligt brev från ordförandekandidaten.

Du som kandiderar ska skicka ett CV och ett brev till valberedningen. Belys gärna i CV:t tidigare eller pågående uppdrag och andra erfarenheter. Fokusera brevet på dina visioner med Saco Studentråd, hur kommer Saco Studentråd se ut under din ledning?
Vilka studentfackliga frågor brinner du för?
Vilka är dina drivkrafter?

Referenser bör också anges.

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda via e-post senast den 10 oktober. Använd bifogad nomineringsblankett.

Styrelseledamot för Saco Studentråd
Som ledamot i Saco Studentråd företräder man alla Sacos studenter och inte endast sitt förbund men det är självklart en fördel med en spridning inom styrelsen för olika perspektiv.

Saco Studentråd har cirka 10 möten per år vilka oftast är lördag-söndag och däremellan ska ledamoten vara beredd på att lägga ner viss tid. Saco Studentråds arbete bygger både på kontinuerligt arbete och på i projektform.

Förutom att det är vansinnigt roligt så kan uppdraget som styrelseledamot ge ett stort nätverk, erfarenhet och insyn i politiskt arbete, erfarenhet av projektledning, utbildning och referenser.

En lämplig kandidat till Saco Studentråds styrelse att nominera är någon som:

• Kan företräda hela Saco-federationen
• Är ansvarsfull och initiativtagande
• Har tid för ett ideellt engagemang
• Brinner för studentfackliga frågor

Hur går jag tillväga för att nominera?
Du skickar nomineringsanmodan (bifogad fil) tillsammans med ett personligt brev från kandidaten.

Du som kandiderar ska skriva ett brev till valberedningen. Brevet ska beskriva varför du vill bli vald och beskriva vad du kan tillföra till Saco Studentråds arbete. Fokusera på tidigare erfarenheter som är väsentliga för uppdraget, om dig som person: vilka egenskaper är viktiga osv. Varför tycker du att Saco Studentråds arbete är viktigt och vilka frågor som du brinner för. Referenser bör också anges.

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda via e-post senast den 10 oktober. Använd bifogad nomineringsblankett.


Verksamhetsrevisor för Saco Studentråd
Saco Studentråd har två verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorns uppgift är att för kongressens räkning granska att Saco Studentråds styrelse handlar i enlighet med de direktiv som kongressen fastslagit samt efter Saco Studentråds stadgar. Saco Studentråd förvaltare ej över sin egen ekonomi så det är således ingen ekonomisk granskning.

Att vara verksamhetsrevisor för en stor organisation är väldigt lärorikt och ger en god merit.

En lämplig kandidat till Saco Studentråds verksamhetsrevisor att nominera är någon som:

Noggrann
Har erfarenhet av Saco-federationen eller liknade organisation

Hur går jag tillväga för att nominera?
Du skickar nomineringsanmodan (bifogad fil) tillsammans med ett personligt brev från kandidaten.

Brevet bör innehålla: erfarenheter från tidigare uppdrag, varför du vill bli verksamhetsrevisor och referenser.

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda via e-post senast den 10 oktober. Använd bifogad nomineringsblankett.


För mer information om valet och uppdragen, kontakta:

Klara Rapp, sammankallande i Saco Studentråds valberedning,
klara.rapp@saco.se, 070-2816881

Eva Westerberg ordförande Saco Studentråd,
eva.westerberg@saco.se, 070-5771984

Maria Noleryd, studenthandläggare Saco Studentråd
maria.noleryd@saco.se, 0703-94 27 25, 08-613 48 56


Nomineringsblankett kommer inom kort finnas på www.saco.se/student, hittar du den inte- hör av dig!

Inga kommentarer: