tisdag, september 23, 2008

Yosef Tyson är ordförande i Medicine studerandes förbund.


Jag heter Yosef Tyson och är ordförande i Medicine Studerandes Förbund (MSF), Läkarförbundets studerandeorganisaion

MSF är en aktiv del av Läkarförbundet och samhälldebatten rörande läkarutbildningen. Vi tar del i vårt moderförbunds centralstyrelse, råd och delegationer. Vi har regelbundna möten med fakulteterna och politiker, vi genomför enkäter och syns i media.
Det började med att jag gick på ett lokalföreningsmöte termin 1 för att få reda på mer om vad MSF gör. Jag tyckte att det ar väldigt roligt och på den banan var det. Arbetet är både kul och utvecklande och man kan påverka mer än man tror.

Den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu är hur utökningen av läkarutbildningen påverkar dess kvalitet. Ökat antal studenter kräver mer resurser och fler handledare. Pedagogiska meriter måste värderas högre!

I höst ser jag både fram emot att få komma ut mer på kliniken och utvecklas i min roll som läkare, samt att träffa spännande människor inom Saco-federationen och politiker- och utbildningssfären.

Inga kommentarer: