söndag, september 14, 2008

Michel Rowinski är ordförande för Jusek studerandesektion

Vad heter du och ditt förbund?
Michel Rowinski
, och jag är ordförande för Jusek studerandesektion.

På vilket sätt gör ditt förbund skillnad?

Vår utgångspunkt är att vårt arbete alltid ska präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Vi bygger upp vår verksamhet på ett sådant sätt att våra medlemmar alltid ska kunna ta ansvar för sin egen situation. Vi ger den kunskap som behövs och hjälper till med kompetensutveckling.

Vi skapar vi en arbetsmarknad med starka kunskapsbärare där man som enskild medlem ska ha en stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation men med ett starkt fackligt stöd om den individorienterade lösning vi förespråkar inte respekteras.

Ett specifikt område vi jobbar med just nu är KlivIn dvs. Karriär på lika villkor för invandrarakademiker.

Varför blev du engagerad i ditt förbund?

Jag hade innan Jusek varit engagerad i studentfrågor i olika sammanhang, främst genom Uppsala studentkår och Juridiska fakultetens studieutskott.

Jusek var det förbund jag stod närmast mina värderingar dessutom så behövde man bara betala medlemsavgift en gång fram till det första riktiga kvalificerade jobbet vilken kändes både praktiskt och ekonomiskt gångbart som student.

Vilken är den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu?

Det behövs en ordentlig grund för högskolan att arbeta utifrån. På andra plats kommer studenters sociala situation, inget ska behöva hindra eller försvåra den enskilda studentens framgångar. Dessa två specifika frågor nedan kommer vi att förslå som fokuspunkter till nästa styrelse

Resurstilldelningssystemet. (SOU 2007:81). Det viktigt att den nya utbetalningsmodellen genomförs med både tillräckliga ekonomiska medel i början och att det senare kan hanteras av högskolorna på ett enkelt men funktionellt sätt. Vidare bör man se till att bevaka det potentiella införande av studieavgifter som föreslagits i denna remiss. Slutligen se till att den högre utbildningen inte glömmer bort att bygga broar till arbetsmarknaden nu när den får resurser till detta.

Studiesociala utredningen. (U 2007:13) Det måste finnas ett riktigt trygghetssystem även för studenter som är anpassat för studenter från början.

Annars är effektivare vägar från studier till arbetsliv ett ämne som alltid är aktuellt.

Vad ser du mest fram emot i höst?

Lite mer tid då jag avgår den 28 september och dessutom hinna skriva klart mitt examensarbete och med spänning följa hur det går med de remisser vår sektion har svarat på.

Inga kommentarer: