måndag, september 22, 2008

Jenny Grenander är ordförande för Akademikerförbundet SSRs Studentråd


Vad heter du och ditt förbund?
Jag heter Jenny Grenander och är ordförande för Akademikerförbundet SSRs Studentråd.

På vilket sätt gör ditt förbund skillnad?
Som alla andra fackförbund sätter vi medlemsnyttan i fokus och kämpar för våra medlemsgrupper, bland annat genom att stärka våra yrkesidentiteter. Vi stoltserar även med att vara ett modigt förbund som engagerar sig i samhällsdebatten. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning.


Varför blev/är du engagerad i ditt förbund?
Jag har under många år engagerat mig i fackliga frågor och tog mitt föreningsengagemang med min in i utbildningen, framförallt genom att vara ordförande i min programförening. Nu när utbildningen går mot sitt slut kändes det att det var dags att på nytt återuppta det fackliga engagemanget och då kändes Akademikerförbundet SSR som helt rätt förbund för mig.

Vilken är den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu?
Studenters ekonomiska situation och utbildningskvaliteten är två ständigt aktuella frågor. Det är viktigt att man som student ska ha en ekonomisk trygghet både under studietiden och framöver, debatten är så mycket större än fribelopp och kronor från CSN för mig.

Vad ser du mest fram emot i höst?
Det ska bli jätte kul att få komma igång och arbeta med Studentrådet och vår nya styrelse. Förberedelserna inför förbundets kongress nästa år ska också bli intressanta och så får vi ju inte glömma bort 50 årsjubileet. På det privata planet ser jag framemot höstvandring och en stundande flytt.

Inga kommentarer: