torsdag, mars 13, 2008

Kunskapens läge

Nu är Kunskapens läge 2008 släppt

Från pressmeddelandet-->
Studenter med arbetarbakgrund studerar på högskolor med färre disputerade lärare och fler studenter per lärare. Det visar Saco-rapporten Kunskapens läge 2008 som presenterades på torsdagen.

- Risken är att det skapas en segregerad arbetsmarknad där personer med arbetarbarkgrund utbildas till mindre kvalificerade yrken. Det är därför viktigt med tydlig och lättillgänglig information om utbildningen och karriärmöjligheter efter examen. Annars flyttar segregationen inom högskolan ut på arbetsmarknaden, säger Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco.

Rapporten visar också att överutbildningen i Sverige har ökat. Mellan en fjärdedel och en tredjedel bedöms nu vara överutbildade på svensk arbetsmarknad. Överutbildning är dessutom vanligare för kvinnor än för män.

- Att vara överutbildad under en kortare period behöver inte vara ett problem. Men det blir ett problem om man inte får användning för sina kunskaper under en längre tid. Dessutom är det allvarligt om kvinnor konsekvent får sämre utdelning på sin utbildning, säger Helena Persson, ek0nom på Saco och rapportförfattare.

I en internationell jämförelse placerar Sverige sig högt till exempel när det gäller andelen av befolkningen med högskoleutbildning och andel av BNP som satsas på forskning och utveckling. Däremot har svensk utbildning och forskning under senare år tappat mot omvärlden.

- Om Sverige ska bli en ledande forsknings- och kunskapsnation i en globaliserad värld har vi inte råd att halka efter. Regeringens utlovade satsningar på forskning och utbildning behövs därför mer än någonsin, säger Anna Ekström, Sacos ordförande.

Kunskapens läge är en återkommande rapport från Saco som granskar svensk utbildning och forskning. Kunskapens läge 2008 finns liksom tidigare versioner på www.saco.se. Där finns också fler Sacorapporter om utbildning och forskning.

Inga kommentarer: