fredag, mars 07, 2008

Konferens

Har tillbringat dagen på TCOs utbildningspolitiska konferens. Dagen inleddes med att Sture Nordh presenterade TCOs utbildningspolitiska ställningstaganden, fortsatte med att Lars Leijonborg pratade om kunskap i globaliseringens tid. Högskole- och forskningsministern aviserade att det kommer satsningar på utbildning i höstbudgeten. Inte en dag för tiden. TCO håller fast vid det kvantitativa 50 % målet och sätter det t o m som nummer ett av frågorna gällande utbildningspolitiken. Leijonborg skulle inte vilja sätta det i främst, och det är inte utan att jag får säga tack och lov till det. I ett kortare perspektiv så är det fortfarande kvalitetsbristerna som behöver åtgärdas först och främst, innan högskolan fortsätter att byggas ut. Leijonborg lyfte även att det är ett växande jämställdhetsproblem på högskolorna i och med att grundutbildning börjar att bli en kvinnlig angelägenhet.

Därefter talade Odile Quintin, director general for education and culture, European commission, och sedan Stephan Vincent- Lancrin som är ansvarig för utbildning hos OECD.

Under eftermiddagen följde ett antal seminarier, jag lyssnade på högskolesektorns framtida organisering och högskolan som kompetensförsörjare.

Inte så väldigt många nyheter kom upp under dagen, men det var väldigt många spännande samtal som kom upp i pauserna. Konferensen var välbesökt, och flera av mina nordiska kollegor var där, roligt att byta några ord med dem.

Idag finns det också en intervju med mig på saco.se

Inga kommentarer: