onsdag, mars 05, 2008

AEA sänker avgiften igen!

Akademikernas a-kassa, AEA, sänker avgiften för arbetslöshetsförsäkringen till 150 kr i månaden från och med första maj.

- Att vi ännu en gång kan sänka avgiften beror på att kassans kostnader för arbetslösheten är mycket lägre än vi vågade räkna med i höstas, främst för att arbetslösheten har sjunkit så snabbt, säger AEA:s ordförande Anna Ekström.

- Men man måste räkna med att avgiften kommer att öka när arbetslösheten går upp igen, och det kommer den att göra förr eller senare. Om jag tyder tecknen i ekonomin rätt, så kommer arbetslösheten att stiga ganska snart, säger Anna Ekström.

- Jag vill uppmana alla som inte är medlemmar i en a-kassa att se över sitt försäkringsskydd, säger AEA:s föreståndare Katarina Bengtson Ekström. Det tar tolv månader att kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning och om du är det minsta orolig över att stå arbetslös om ett år, så ska du gå med nu! säger Katarina Bengtson Eksröm.

Akademikernas A-kassa AEA har sänkt sin avgift tre gånger under det senaste året. Den nya avgiften ska godkännas av IAF. För att bli medlem ska man vara medlem i ett Sacoförbund, i Vårdförbundet eller ha en examen från en minst treårig högskoleutbildning, alternativt studera för att få en sådan examen.

Inga kommentarer: