onsdag, mars 05, 2008

En fantastisk inbjudan

Mig veterligen har Saco Studentråd aldrig varit officiell remissinstans, utan vi svarar på remisser genom Saco. Och så är det även i fortsättningen. Men att vi nu har bjudits in direkt av huvudsekreteraren i den Studiesociala kommittén i Statens offentliga utredningar till att sitta med som referensgrupp är så enormt kul att all den kärlek som jag känner till den här organisationen liksom bara bubblar i mig! Jag är så stolt och så glad!
Lite som underdogen som plötsligt fick ett erkännande.

Inga kommentarer: