torsdag, september 20, 2007

Nu väntar tuffare tider för studenter

I regeringens höstbudget som presenteras idag saknas helt förslag för att förbättra studenternas vardag.

- Många studenter klarar sig inte på dagens studiemedelsnivå. När reglerna dessutom hindrar extraarbete genom en behållen fribeloppsgräns blir situationen ännu tuffare. Saco Studentråds rapport Utbildning straffbart? En rapport om studenten i trygghetssverige från 2006 visar att studenter som inte extraarbetar har mindre än 300 kronor kvar varje månad efter att det allra nödvändigaste är betalt. I valrörelsen lovade 3 av 4 partier att studiemedlet skulle höjas. Hur länge behöver vi vänta?

I höstbudgeten finns som högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg tidigare aviserat satsningar på kvalitet i den högre utbildningen, genom 240 miljoner till grundutbildningen som ska fördelas på alla lärosäten. Vikten av internationell samverkan lyfts också fram som en viktig kvalitetsaspekt.

- Det är positivt att regeringen har vaknat till liv när det gäller de kvalitetsbrister som vi ser i högskolan idag. Vi anser dock att de 240 miljonerna är en liten summa i sammanhanget. Dessutom finansierar man satsningen genom nedskärning av de generella bidragen till lärosätena med 200 miljoner. Vi ställer vårt hopp till att det blir kraftigare satsningar och konkreta åtgärder i framtiden där man bland annat premierar engagemang för att minska glappet mellan studier och arbetsmarknad, avslutar Eva Westerberg, ordförande Saco Studentråd.

För fler kommentarer, kontakta Saco Studentråds ordförande Eva Westerberg på
070-5571984 alt. eva.westerberg@saco.se

Bilder på Eva finns här: http://www.saco.se/templates/saco/contact_person.asp?id=4998

Inga kommentarer: