måndag, januari 25, 2010

Utredning om "hobbykurser"

Jag har tidigare bland annat ifrågasatt bloggkurser och studiemedel för civil olydnad. Nu ska åtminstone den första delen, som sker på högskolan, utredas. Regeringen ger nämligen Högskoleverket i uppdrag att gå igenom kursutbuden och se om alla kurser är akademiska till sin karaktär.

Apropå bloggkursen i Borås så ska det sägas att det absolut inte behöver vara en kurs som inte håller måttet enligt Högskoleverket. Som den kursansvarige läraren Monica Lassi säger i en intervju i DIK Forum så är ambitionen att studera bloggar akademiskt. Det skulle jag säga snarare är en nödvändighet för alla som studerar media och information.

Men utredningen är som sagt välkommen. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz säger:
– Allmänheten ska känna förtroende för verksamheten inom högskolan, de ska veta att pengarna går till akademiska kurser. Och studenterna ska inte lockas att gå kurser som högskolorna påstår är akademiska, men inte är det. Det är att lura studenterna.

Inga kommentarer: