fredag, januari 09, 2009

Kalla krigets återkomst?

Så här i vintertid har ett gaskrig upptrappats mellan Ryssland och EU. Det europeiska beroendet av rysk gas är stort, och därför riskerar ständigt reaktionerna på Rysslands agerande bli allt för tama. Riksdagsledamoten Mats Johansson har just släppt en bok på temat, Det nya kalla kriget. Rapport har ett inslag om det och på Timbro anordnas det den 22 januari ett seminarium med namn Nytt kallt krig- var går Ryssland?

Inga kommentarer: