torsdag, januari 17, 2008

Studentbostäder och ungdomsförbund

På dagens Brännpunkt skriver Daniel och Ida från SSCO ett välformulerat inlägg om hur studenterna inte får bli politiska brickor mellan blocken, angående studentbostäderna i Skrapan. Bostadssituationen för studenter i Stockholmsregionen är väldigt problematisk, och jag hoppas att det finns nya ägare som kan se till vinsten av att satsa på Stockholm som kunskapsregion.

I DNs pappersupplaga (har ej hittat på nätet) kan man läsa Ungdomsstyrelsens siffror på antalet medlemmar i de partipolitiska ungdomsförbunden. Totalt sett är det ca 25000 personer som är medlemmar i ett partipolitiskt ungdomsförbund i Sverige. Hanna skriver klokt om problematiken man kan se med detta: Partiernas rekryteringsbas minskar kraftigt när unga väljer bort att kanalisera sitt samhällsengagemang genom partipolitiken. Vad betyder detta betyder för samhället och demokratin på längre sikt? Och löser vi det genom ett mandatbaserat stöd?

Om man vill vara sån, så kan det dock vara lite kul att tänka på att om man tar alla de 25 000 och det gånger 4 så har vi antalet medlemmar i Saco Studentråd.
Men sån är ju inte jag.

Inga kommentarer: