torsdag, januari 24, 2008

Unescostrategin

Har under eftermiddagen varit på Rosenbad där den svenska Unescostrategin presenterades. Lars Leijonborg inledde och berättade lite om Unesco och varför vi behöver en svensk Unescostragei. Han berättade om att universalitetsprincipen var både FN-organens fördel och nackdel. Ett organ som ska verka för förändring där det inom "familjen" finns de som är emot förändring, och som exempel gavs Kinas medverkan i Informationskommittén och Förenade Arabemiratens medverkan i Jämställdhetskommittén. Å andra sidan ger arbetet sida vid sida med länder där demokratin inte genomsyrar samhället en unik möjlighet till dialog.
Göre Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, tog upp just det här med jämställdhet, och berättade om hur generalkonferensen i våras visade flera prov på medelålders män som avslutade sina framföranden med att "vi får inte glömma bort kvinnorna, de som vårdar oss och håller oss i handen och våra mödrar".
Härligt med folk som fattat grejen. Inte.
Presentationen avslutades med att man fick anmäla intresse till de samverkansgrupper Svenska Unescorådet har startat. Samverkansgruppen för utbildning var självklar för mig. I den svenska strategin står det bland annat att Sverige ska understödja medlemsländernas arbete med att reformera utbildning, kvalitetsgranskning och ackreditering av högre utbildning. Heja!


Inga kommentarer: