torsdag, januari 17, 2008

Krympta ytor hindrar kvinnors karriärmål

Kvinnor är lika villiga som män att bli chefer.
Trots detta är arbetsplatsen en pyramid – nära toppen sitter oftast män medan kvinnorna jobbar närmare basen. Varför är det så?

Saco-rapporten Mer lika än olika visar att kvinnliga och manliga akademikers har lika stor vilja att leda andra och att göra karriär.

- Det har alltid förvånat mig när jag har hört sägas att kvinnor inte vill bli ledare. För mig och många andra kvinnliga akademiker har det alltid varit självklart att vilja satsa på ledarskap, säger Anna Ekström, Sacos ordförande.

Av rapporten framgår också att kvinnliga akademiker tar större ansvar på lägre befattningsnivåer och i praktiken ofta utför chefsjobb utan att få lönen eller prestigen.

- Undersökningen ger oss ytterligare en pusselbit som förklarar de kvardröjande ojämlikheterna mellan kvinnors och mäns löner. Kanske är det så att ambitiösa kvinnor hindras i sina karriärer för att de gör att för bra jobb på den nivå där de finns, säger Charlotta Krafft, utredare på Saco.

Med utgångspunkt i rapporten Mer lika än olika - om kvinnliga och manliga akademikers syn på karriär och arbetsorganisation, anordnar Saco en spännande diskussion om varför vi fortfarande dras med "befattningsdiskriminering" i arbetslivet.

I seminariet medverkar:• Anna Ekström, Sacos ordförande • Ann-Sofie Westelius, konsult på Moral Space med bakgrund på Handelshögskolan i Stockholm • Åke Lindström, ordförande i Förhandlingsdelegationen vid Akademikeralliansen • Charlotta Krafft, utredare på Saco och författare till rapporten Mer lika än olika

Datum: torsdag 24 januari 2008
Tid: 9.30-11.30
Plats: Saco-kansliet, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Anmälan görs genom att skicka e-post till annika.sandberg@saco.se eller direkt i kalendariet.
Ladda ned eller beställ rapporten Mer lika än olika och andra rapporter från Saco inom jämställdhets- och arbetslivsområdet.

Inga kommentarer: