torsdag, augusti 23, 2007

Ok. Jag måste bara få säga det, nu sitter jag alltså i Reykjavik och kan i min MP3-spelare lyssna på Sigur rós. På plats. Det är faktiskt häftigt. Sigur rós är det närmaste jag kommit religiösa upplevelser.

Nå, dagen har varit bra! Gjorde ett inlägg i diskussionen efter entreprenörskapsdelen:

Det är fantastiskt roligt att vara här, och jag håller med Norge om att vi behöver mer samarbeten på det här området. Ett samarbete som redan pågår över gränserna är emellan SACO Studentråd och AOVA, Akavas studentråd. Under våren har vi genom möten och mailskickande tillsammans kommit fram till en rad åsikter gällande vikten av entreprenörskap i den högre utvildningen. Att introducera entreprenörskap gör alla studenter, men kunskap och stöd, är ett nödvändigt steg för universiteten. Det ger inte bara innovationer och ökar antalet företag. Viktigast av allt är att det ger studenterna makten över sin framtida arbetsmarknad.

Jukka delar just nu ut den text som vi skrivit, ni kan välja att få den på svenska, finska eller engelska.

Det här är en viktig fråga för studenterna i SACO och Akava, många känner en oro inför framtiden. Med mer kunskaper, och det ökade självförtroende som detta ger, kommer glappet mellan studier och arbetsmarknad att minska!

Tack.

Strax är det samling för att åka till Blå lagunen. Finns det energi kvar sedan ska ett gäng gå ut och se vad det isländska natten erbjuder. En sak är klar- det kommer kosta pengar. Hiskeligt dyrt på Island.

Inga kommentarer: