tisdag, november 11, 2008

Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och verksamhetsrevisorer 2009

Ordförande
Stina Hamberg, Jusek, läser statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Stina Hamberg har varit aktiv i Saco Studentråd sedan 2007 som styrelseledamot och vice ordförande. Stina är engagerad och brinner för studentpolitiska frågor. Stina är entusiastisk och karismatisk, egenskaper som gör henne till ett bra frontansikte för Saco Studentråd. Stina har under sin tid i Saco Studentråd deltagit i flertalet externa event och redan visat att hon är ett bra ansikte utåt för Saco Studentråd. Stina är orädd och inte skrämd av att prova på nya saker vilket ger ett pålitligt intryck då uppdraget som ordförande kan innebära att flera nya situationer uppstår. Stina är duktig på att prata inför grupper och en uppskattad talare.

Att vara ordförande för Saco Studentråd är på många sätt en tudelad uppgift. Dels den politiska biten med opinionsbildning och externa kontakter och dels uppgiften att leda en styrelse. Vi ser att en av Stinas främsta egenskaper är den som ledare. Stina uttrycker både själv och beskrivs av andra som en ledare som släpper fram andra och får gruppen att växa. Hon vill själv vare mer av en vägvisare än en auktoritär ledare. Vi tror att med denna grundinställning kommer Saco Studentråds styrelse att växa och bli stark.

Vice ordförande
Maria Karlsson, Jusek, läser juridik vid Uppsala Universitet.

Maria har varit aktiv som styrelseledamot i Saco Studentråd under 2008. Maria har varit mycket uppskattad för sitt engagemang och förmåga att sprida glädje runt omkring sig. En av Saco Studentråds uppgifter är att vara en arena för förbunden och Marias långa förflutna inom Juseks studerandesektion ger en bra grund för detta. Mia är en ambitiös och organiserad person som gör det hon tar på sig och lite till. Mia sprider engagemang och lyfter andra vilket är goda egenskaper för att tillsammans med ordföranden leda styrelsen.

Ledamöter
Sofia Andréasson, LR- Stud, läser till lärare vid Karlstad universitet.
Sofia valdes in i Saco Studentråds styrelse under förbundskonferensen våren 2008. Sofia blev snabbt en uppskattad del av styrelsen och har tillfört stor kunskap, engagemang och förmåga att se konkreta lösningar. Sofia har en bakgrund inom LR-stud både centralt och lokalt. Sofia är en person som satsar helhjärtat på det hon gör, hon är aktiv och uppfyller alltid sina åtaganden och gör det bra. Sofia är pålitlig, ambitiös och engagerad.

Senait Berhane från Civilekonomerna, läser vid Mälardalens högskola
Senait är nyvald ordförande för Civilekonomstudenterna och har under senaste året upptäckt den studentpolitiska världen som hon direkt började brinna för. Hon har beskrivits som duktig och som en oslipad diamant. Hon har en stark drivkraft och viljan att engagera sig. Senait beskrivs även som ödmjuk och satsar alltid 100 % på det hon gör.

Patrik Hansson, Agrifack, läser dietistprogrammet vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Patrik blev invald i Saco Studentråd under sommaren 2008, är även aktiv i Agrifack Studentråd och har en bakgrund inom kåren vid sitt lärosäte. Patrik har visat framfötterna under sin korta tid i Saco Studentråd. Patrik beskriver sig själv som en genuin lagspelare som alltid ser till gruppens bästa. Han har förmågan att agera och bidrar med både positivitet och tilltro. Patrik är ödmjuk och engagerad i de arbetsuppgifter som omfattar hans förtroendeuppdrag.

Yasri Khan, Akademikerförbundet SSR, läser statsvetenskap vid Linköpings Universitet.
Yasri har erfarenhet från Akademikerförbundet SSR som studentinformatör men hans styrka ligger framförallt i den erfarenhet han har utanför Saco-federationen med uppdrag bland annat i Föreningen för Linköpings nationalekonomer och statsvetare, Peacequest och Unga muslimer. Yasir beskrivs som en lugn och skärpt lagspelare med starka värderingar. Yasri kommer att tillföra mångfaldsperspektivet och synliggörandet av fler grupper i den studentpolitiska debatten.

Jeanette Lindberg, Sjukgymnaststudenterna, läser sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs Universitet.
Jeanette läser sista året på sjukgymnastutbildningen. Hon har varit aktiv och uppskattad inom sjukgymnaststudenterna under utbildningstiden där hon bland annat har varit ansvarig för kontakten med Saco Studentråd. Jeanette beskrivs som en aktiv lagspelare och tar sitt styrelseuppdrag på stort allvar. Hon har engagemanget och viljan att lära sig nya saker.

Mikael Leisjö, Civilekonomerna, läser vid Linköpings Universitet
Mikaels politiska meritlista är lång. Han har en gedigen politisk erfarenhet på såväl student-, ungdoms-, och partipolitisk nivå. Ett axplock av Mikaels förtroendeuppdrag: styrelseledamot i Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), vice ordförande i Sverok, ledamot i Luleå Studentkår med mera med mera. Valberedningen tror att Mikael med sin breda grund kommer att tillföra kunskap, nya perspektiv och spännande lösningar i Saco Studentråds arbete. Mikael beskrivs som lugn, kreativ och rationell.

Amanda Sjöquist, DIK, läser musei- och kulturarvsanalys vid Uppsala Universitet.
Amanda arbetar för tillfället som studiebevakare vid Uppsala Studentkår vilket ger henne en stark inblick i universitetsvärlden. Amanda har dessutom en tydlig styrelse- och mötesvana med flertalet uppdrag inom Uppsala universitet. Amanda har en bra insyn i både universitetet som myndighet, och i lokalt studentengagemang, och har därtill en gedigen facklig bakgrund. Amanda har varit aktiv i DIK Student där hon har varit väldigt uppskattad. Hon är ambitiös och pålitlig och kommer med egna initiativ och tar ansvar. Hon är kompetent och har en gedigen kunskapskälla.

Verksamhetsrevisorer
Ludvig Larsson, Jusek.
Ludvig var ordförande för Saco Studentråd under 2005 och sammankallande för valberedningen under 2006. Han har förutom en god kännedom om organisationen Saco Studentråd en gedigen erfarenhet från andra organisationer och politiska uppdrag. Ludvig har även erfarenhet av verksamhetsrevision från Uppsala studentkår. Han besitter en svårslagen kombination av kunnande och noggrannhet. Ludvig ser på uppdraget som verksamhetsrevisor som ansvarsfullt och viktigt för att den demokratiska organisationen ska fungera.

Johanna Pallin, Läkarförbundets studentsektion, MSF.
Johanna var ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF 2007-2008 och har därigenom haft mycket kontakt med Saco Studentråd. Johanna är klok och ödmjuk. Hon har även deltagit i Saco Studentråds stadgerevideringsgrupp under 2008 vilket ger henne en ovärderlig insikt i Saco Studentråds verksamhet och stadga.

Inga kommentarer: