fredag, november 14, 2008

I och med media.

Förmiddagen ägnades åt en kurs, I och med media, där Christer Isaksson guidade oss genom möjligheter och fallgropar i journalistikens förlovade värld. Många bra tips- som jag förvisso har hört ett antal gånger tidigare men som alltid är nyttiga att höra igen- och många roliga exempel på hur man ska göra, och hur man absolut inte ska göra.

Inga kommentarer: